Släkten är alltid värst! (Eller: När man är avlägsen släktning med sig själv!)

”I Ånimskogs kyrka i Dalsland finns en minnestavla med inskriptionen: ”Anders Wall, som gifvit denna predikstol, var gästgifvare på Lund. Var fem gånger gift. Hade med alla sina hustrur 17 barn. Var 82 år då han sista gången blef gift. Hade före sin död barnbarn i sista giftet. Var 102 år när han afled 1758.” … Fortsätt läsa Släkten är alltid värst! (Eller: När man är avlägsen släktning med sig själv!)